İktisadi Kıtlık Tercih ve Fayda

İktisadi açıdan kıtlık tercih edilecek tüm tüketim mallarının az ve tüketiciye yetmeyecek seviyede olmasıdır. Bu şekilde az olan tüketim malları kıtlıkla karşı karşıya gelinilmesine sebeptir.

Tercih tüketicilerin iki veya daha fazla  ürün ve mal arasında seçim yapıp ve benimseyip istemesidir.

Ekonomide kaynaklar toprak emek ve sermayeden oluşuyorsa bu kaynaklar Üretim faktörü olarak adlandırılır.

İktisatta alınan her karar ve belirlenen her mal iktisadi bir maliyet taşır Tercih yaptıktan sonra ihtiyacımız olanı aldığımız ve tercih sırasında vazgeçmek zorunda kaldığımız alternatif tercihe fırsat maliyeti adı verilir. Parasal maliyet ise fırsat maliyetinin bir parçası olarak ele alınır.. Kıtlık maliyeti, iktisat maliyeti tercih maliyeti bir araya getirilerek ekonomide etkin bir düzey sağlanabilir bunun için: ekonomide maksimum düzeyde üretimin sağlayabileceği çeşitli ürün düzeylerini gösteren sınır eğrisini üretim imkanları eğrisidir. Bu eğri ekonomideki kıtlığı ve bu kıtlığın sonundaki her tercihin fırsat maliyetini göstermektedir.

Artan Fırsat Maliyet Olgusu Nedir?

İktisat da bir malın üretiminde vazgeçilmesi gereken miktar her aşamada artmaktadır. Bu duruma ise artan fırsat maliyeti olgusu denir.

Üretim imkanları eğrisinin yer değiştirmesine, zaman içersinde ekonomide üretim faktörlerinin farklılık göstermesi ve teknolojik gelişmeler neden olmaktadır.

Üretim imkanları eğrisi iktisatta sağa doğru kaydıkça daha önce imkansız olan bileşenlerin imkan dahilinde olmasını gösterir.

Karma Ekonomik Sistem Nedir?

Kumanda ekonomisi piyasa ve devlet tarafından birlikte sağlanıyorsa bu yapıya karma ekonomik sistem denilmektedir. Ekonomide piyasa ve devletin birlikte işlev görmesidir.

Tüketim eylemlerinde amaç toplam faydanın maximum düzeye ulaşmasıdır.

Marjinal Fayda

Bir malın ilave miktarları tüketildikten sonra toplam faydada meydana gelen tüm değişikliklere marjinal fayda adı verilir.

Marjinal fayda belirli bir tüketim sonunda sıfıra iner. Bununla birlikte marjinal faydanın sıfıra indiği tüketim düzeyinde toplam fayda maksimuma ulaşmıştır.

Maksimum fayda ise bir marjinal faydanın bir birim tüketiminde diğer marjinal faydanın bir birim tüketimine eşit olduğu düzeyde tüketici maximum faydayı elde etmiş olacaktır. İktisatta tüketilen tüm malların marjinal faydalarının birbirine eşit olması düzeyinde tüketici dengeye ulaşmış olur.