Hz. Ömer’in Ailesi

İslamiyet’e yıllarca hizmet etmiş, cesaret, adalet ve kahramanlığı ile dillere destan olmuş olan Hz. Ömer’in babası Mekke’nin en önemli tüccarlarından Hattab bin Hufeyl, annesi ise bir rivayete göre beni Mahzum kabilesine mensup olan Ebu Cehil’in kız kardeşi, diğer bir rivayete göre ise amcasının kızı olan Fatıma bin Haşam’dır.

Hz. Ömer’in hayatı boyunca pek çok evlilik yaptığı bilinmektedir. Bu evlilikler İslam ile müşerref olmadan önce ve olduktan sonra yapılan evliliklerdir. Hz. Ömer İslamiyet ile müşerref olmamışken ilk olarak Kureyş’in Cumahoğulları kabilesinden Osamn bin Maz’un’un kız kardeşi olan Zeynep bint-i Mahzun ile izdivaç etmiş ve bu izdivacından Abdullah, Hafza ve Abdurrahman dünyaya gelmiştir. Abdullah bin Ömer, ashab-ı kiram’ın önde gelenlerinden olup, kız kardeşi Hafza ise Hz. Muhammed’in (a.s.) ile izdivaç etmiştir.

İslamiyetten Önce

Hz. Ömer’in bir diğer evliliği Huuza kabilesinden Cervel’in kızı Müleyke iledir. Müleyke, Ümmü Gülsüm olarak da tanınan Müleyke, Ubeydullah’ın annesidir. Hz. Ömer Medine’ye hicret ettiğinde bu hanımı Mekke’de kalmış ve yaklaşık olarak 6 yıl daha bu şekilde yaşamışlardır. Munteme Suresi’nin 10’uncu ayet-i kerimesi inzal olunup gayrimüslimler ile evlilik yasaklanınca Hz. Ömer bu hanımını boşamıştır.

Hz. Ömer’in Müslümanlığı kabul etmeden önceki bir diğer evliliği ise dayısı Has bin Hişam’ın kızı Ümmü Hakim’dir. Hz. Ömer’in bu evlilikten de Fatıma adından bir kızı dünyaya gelmiştir.

Yine İslamiyet öncesinde Mahzumoğlu kabilesinden Ebu Ümeyye’nin kızı Kureybe ile de evlilik yapan Hz. Ömer, yine söz konusu olan evliliğin ardından eşinin gayrimüslim olması sebebiyle evliliğini sonlandırmıştır.

İslamiyetten Sonra

Hz. Ömer daha sonra Medine’ye hicretin 17’inci yılında Hz. Ali’nin ve Hz. Fatıma’nın kızı Ümmü Gülsüm ile bir evlilik yapmış ve bu evlilikten Rukiyye ve Zeyd isimlerinde çocukları dünyaya gelmiştir.

Yemenli bir hanım olan Lihye ile de izdivaç eden Hz. Ömer’in Abdurrahman El Asğar isminde oğlu dünyaya gelmiştir. Hz. Ömer’in bu oğlu, kendisi tarafından içki haddine çarptırılan oğludur.

Öte yandan Hz. Ömer amca kızı Atike ile de bir evlilik yapmıştır.